Các đơn vị hành chính huyện Yên Mỹ

Đăng ngày 01 - 11 - 2004
100%

Huyện Yên Mỹ  phía bắc giáp huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, phía nam giáp huyện Kim Động, phía đông giáp huyện Ân Thi, phía tây giáp huyện Khoái Châu. Có 17 đơn vị hành chính, gồm 16 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích 91,00 km2. Huyện Yên Mỹ bao gồm:

 1. Thị trấn Yên Mỹ diện tích hành chính là 4,02 km2
 2. Xã Giai Phạm diện tích hành chính là 5,80 km2  
 3. Xã Nghĩa Hiệp diện tích hành chính là 3,24 km2
 4. Xã Đồng Than diện tích hành chính là 8,56 km2
 5. Xã Ngọc Long diện tích hành chính là 4,91 km2
 6. Xã Liêu Xá diện tích hành chính là 6,51 km2
 7. Xã Thanh Long diện tích hành chính là 6,10 km2
 8. Xã Tân Lập diện tích hành chính là 5,17 km2
 9. Xã Trung Hòa diện tích hành chính là 8,66 km2
 10. Xã Trung Hưng diện tích hành chính là 3,40 km2
 11. Xã Thường Kiệt diện tích hành chính là 7,74 km2
 12. Xã Tân Việt diện tích hành chính là 4,03 km2
 13. Xã Yên Phú diện tích hành chính là 7,80 km2
 14. Xã Việt Cường diện tích hành chính là 2,57 km2
 15. Xã Minh Châu diện tích hành chính là 3,31 km2
 16. Xã Yên Hòa diện tích hành chính là 3,42 km2
 17. Xã Hoàn Long diện tích hành chính là 5,76 km2

Tin mới nhất

Yên Mỹ - Trên đường đổi mới(27/08/2019 2:37 CH)

Nhìn lại chặng đường xây dựng nông thôn mới ở xã Lý Thường Kiệt(11/07/2019 9:35 SA)

Vị trí địa lý(28/03/2017 9:07 SA)

cơ sở hạ tầng(29/08/2011 2:29 CH)

Điều kiện tự nhiên huyện Yên Mỹ - Nguồn lực phát triển(08/08/2011 2:29 CH)

KHU DI TÍCH HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG - HƯNG YÊN(22/07/2011 2:28 CH)

Danh nhân nổi tiếng huyện Yên Mỹ(23/06/2011 2:28 CH)

Lịch sử - Văn hóa(21/06/2011 2:26 CH)

°
375 người đang online