THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đăng ngày 19 - 05 - 2017
100%

                                                           THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

                                                                               

                                            Đ/c Phạm Trần Hoạt – Phó Bí Thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện

 

                       

  Đ/c Nguyễn Văn Dũng-Phó chủ tịch UBND huyện

 

                       

        Đ/c Đào Thị Hiền- Phó Chủ tịch UBND huyện

CÁC ỦY VIÊN

Đ/c Nguyễn Minh Hiền

Huyện ủy viên – Trưởng Công an huyện

                       

                            Đ/c Đỗ Hữu Tuấn

 Chỉ Huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

 

Đ/c Phạm Thị Nhung

Chánh Văn Phòng HĐND-UBND

 

Đ/c Nguyễn Tuấn Đạt

Trưởng phòng Kinh tế & hạ tầng

 

Đ/c Nguyễn Hải Phong

 Trưởng phòng Nội vụ

 

Đ/c Nguyễn Thị Thắm

Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo

 

Đ/c Vũ Nguyên Bình

 Trưởng phòng Lao động TBXH

 

Đ/c Trần Công Phú - Trưởng phòng Y tế

Đ/c Lê Huy Dũng – Chánh Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Hồng Tuyến

Trưởng phòng Tài Chính kế hoạch

Đ/c Nguyễn Hải Thuận

 Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường

 

Đ/c Nguyễn Văn Huynh

 Trưởng phòng Văn hóa thông tin

Đ/c Trần Thị Phượng 

Trưởng phòng Tư Pháp

Đ/c Nguyễn Văn Kha

Trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

 

Tin mới nhất

Hội thi nghi thức đội hè năm 2018(13/08/2018 10:22 SA)

Tóm tắt tiểu sử đồng Chí Đào Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện(27/03/2018 9:46 SA)

Tóm tắt tiểu sử Đồng Chí Phạm Trần Hoạt - Chủ tịch UBND huyện(27/03/2018 9:07 SA)

Tóm tắt Tiểu sử Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện(27/03/2018 9:15 SA)

Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ(05/08/2011 2:29 CH)

°
337 người đang online