Tóm tắt tiểu sử đồng Chí Đào Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đăng ngày 27 - 03 - 2018
100%

       

 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

Đồng chí Đào Thị Hiền – Phó Chủ tịch UBND huyện

 

1. Họ và tên : ĐÀO THỊ HIỀN

2. Ngày, tháng, năm sinh: 02/3/1975                    3. Giới tính: Nữ

4. Quê quán: Xã Tân Việt- Yên Mỹ - Hưng Yên

5. Nơi đăng ký thường trú: Xã Tân Việt- Yên Mỹ - Hưng Yên

6. Tôn giáo: Không

7. Trình độ hiện nay:

-Giáo dục phổ thông: 12/12  

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai

-Lý luận chính trị: Đại học chính trị

-Ngoại ngữ: Anh trình độ C

8. Chức vụ : Phó Chủ tịch UBND huyện

9. Nơi làm việc: UBND huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

Hội thi nghi thức đội hè năm 2018(13/08/2018 10:22 SA)

Tóm tắt tiểu sử Đồng Chí Phạm Trần Hoạt - Chủ tịch UBND huyện(27/03/2018 9:07 SA)

Tóm tắt Tiểu sử Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện(27/03/2018 9:15 SA)

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN(19/05/2017 10:03 SA)

Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ(05/08/2011 2:29 CH)

°
234 người đang online