TỔNG NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH ĐẠT TRÊN 280 TỶ ĐỒNG

Đăng ngày 14 - 12 - 2020
100%

* Đến ngày 30/11/2020, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH

huyện Yên Mỹ đạt 280.363 triệu đồng, tăng 11.913 triệu đồng so

với 31/12/2019, trong đó:

- Nguốn vốn TW: 211.203 triệu đồng, tăng 4.061 triệu đồng so

với 31/12/2019.

- Nguồn vốn tự huy động tại địa phương được TW cấp bù lãi

suất: 61.080 triệu đồng, tăng 6.130 triệu đồng so với 31/12/2019

- Nguồn vốn từ ngân sách địa phương: 8.080 triệu đồng, tăng

1.722 triệu đồng so với 31/12/2019.

* Tổng dư nợ đạt 279.809 triệu đồng, tăng 11.817 triệu đồng so

với 31/12/2019, trong đó cho vay ủy thác qua các tổ chức chính

trị xã hội là 279.170 triệu đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ của

đơn vị, cụ thể:

- Hội ND: số tiền 102.176 triệu đồng, chiếm 36,6% tổng dư nợ

ủy thác; nợ quá hạn là 53 triệu đồng.

- Hội PN: số tiền 154.255 triệu đồng, chiếm 55,3% tổng dư nợ

ủy thác; nợ quá hạn là 42 triệu đồng.

- Hội CCB: số tiền 16.197 triệu đồng, chiếm 5,8% tổng dư nợ ủy

thác; nợ quá hạn là 16 triệu đồng.

- ĐTN: số tiền 6.542 triệu đồng, chiếm 2,3% tổng dư nợ ủy thác;

nợ quá hạn là 22 triệu đồng.

Các chương trình tín dụng được đầu tư cho phát triển sản xuất,

tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của

các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.

Tin mới nhất

NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN YÊN MỸ: Giúp ngườ nghèo nâng cao hiệu quả quản lý tài chính gia đình.(25/11/2020 1:44 CH)

Ký hợp đồng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg(25/11/2020 8:28 SA)

NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN YÊN MỸ:Hướng dẫn cho vay để trả lương người lao động ngừng việc do Covid-19.(27/10/2020 7:59 SA)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Yên Mỹ(09/10/2020 7:41 SA)

Hiệu quả từ cho vay nhà ở xã hội.(05/09/2020 4:10 CH)

Quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Yên Mỹ(10/07/2019 3:20 CH)

Quy chế chi tiêu nội bộ của văn phòng HĐND-UBND huyện Yên Mỹ(11/02/2019 3:29 CH)

Quy chế chi tiêu nội bộ phòng Tài chính- kế hoạch huyện Yên Mỹ(15/01/2019 4:56 CH)

°
278 người đang online