Hiệu quả từ cho vay nhà ở xã hội.

Đăng ngày 05 - 09 - 2020
100%

        Ngày 13/8/2020 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định mức lãi suất chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ năm 2020 tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 4,8%/năm.

        Đến ngày 31/8/2020 tổng dư nợ chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 5.817 triệu đồng, đã giúp cho 23 cán bộ công chức, viên chức, công nhân làm việc trong và ngoài khu công nghiệp có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện được vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở và mua nhà ở xã hội.

Tin mới nhất

NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN YÊN MỸ:Hướng dẫn cho vay để trả lương người lao động ngừng việc do Covid-19.(27/10/2020 7:59 SA)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Yên Mỹ(09/10/2020 7:41 SA)

Quyết định Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Yên Mỹ(10/07/2019 3:20 CH)

Quy chế chi tiêu nội bộ của văn phòng HĐND-UBND huyện Yên Mỹ(11/02/2019 3:29 CH)

Quy chế chi tiêu nội bộ phòng Tài chính- kế hoạch huyện Yên Mỹ(15/01/2019 4:56 CH)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Yên Mỹ(02/01/2019 3:24 CH)

°
311 người đang online