Yên Mỹ tăng cường phòng chống dịch Covid-19

       Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 09/CT- CTUBND của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, huyện Yên Mỹ đã kích hoạt đưa vào hoạt động 163 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở các thôn, xóm trên địa bàn 17 xã, thị trấn; 7 chốt kiểm soát dịch bệnh cấp huyện với trên 300 thành viên.

         Thành viên các chốt kiểm soát gồm: lực lượng công an, cán bộ y tế, các ngành đoàn thể địa phương. Các chốt có nhiệm vụ thường trực 24/24h để kiểm tra người, phương tiện ra vào địa bàn: đo thân nhiệt, phun thuốc khử khuẩn, ghi chép khai báo y tế, nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà…

          

                              (Ảnh: Trên 300 thành viên tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh covid-19 trên địa bàn huyện)

        Để ủng hộ công tác phòng chống dịch, đã có nhiều đơn vị, tập thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ tham gia ủng hộ được số tiền gần 700 triệu đồng.

Thành Luân - Đài truyền thanh huyện