Ký hợp đồng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg

        Thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, vừa qua ngày 17/10/2020, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Mỹ đã ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc cho 1 khách hàng có trụ sở tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để trả lương cho83 lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19,số tiền 346.185.000 đồng. Với lãi suất 0%, thời hạn vay vốn 12 tháng, lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. 

Ngân hành chính sách XH huyện Yên Mỹ