Huyện Yên Mỹ - Định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015

Đăng ngày 29 - 10 - 2004
100%

Yên Mỹ phấn đấu đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (GDP) đạt 18,69%.

Trong đó:

Nông nghiệp

: tăng   3 %.

Công nghiệp Xây dựng

: tăng 23 %.

Thương mại Dịch vụ

: tăng 18 %.

- Cơ cấu kinh tế đến năm 2015: Nông nghiệp - Công nghiệp Xây dựng - Thương mại Dịch vụ: :10%  - 52% -  38%.

  - Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt trên 50 triệu đồng/năm.

- Tỷ lệ phát triển dân số đến năm 2015 còn dưới 1%.

- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 còn dưới 1% (theo chuẩn hiện nay).

- Tạo việc làm mới cho từ 3000 - 3500 lao động/năm; đến năm 2015 có trên 55% lao động được đào tạo nghề.

- Đến 2015 có 80/85 làng văn hoá, hàng năm duy trì 90% gia đình, cơ quan, đơn vị văn hoá.

- Hàng năm duy trì 100% trạm y tế xã, thị trấn thường xuyên có bác sỹ khám và điều trị. Đến năm 2015 có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Giữ vững kết quả phổ cập THCS, phấn đấu phổ cập THPT vào năm 2015. Đến năm 2015 có trên 35% trường Mầm non, trên 65% trường Tiểu học, trên 35% trường THCS đạt chuẩn quốc gia; 100% phòng học THPT, 90% phòng học THCS, 85% phòng học Tiểu học, 65% phòng học Mầm non kiên cố, cao tầng.

 

Tin mới nhất

Yên Mỹ - Trên đường đổi mới(27/08/2019 2:37 CH)

Nhìn lại chặng đường xây dựng nông thôn mới ở xã Lý Thường Kiệt(11/07/2019 9:35 SA)

Vị trí địa lý(28/03/2017 9:07 SA)

cơ sở hạ tầng(29/08/2011 2:29 CH)

Điều kiện tự nhiên huyện Yên Mỹ - Nguồn lực phát triển(08/08/2011 2:29 CH)

KHU DI TÍCH HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG - HƯNG YÊN(22/07/2011 2:28 CH)

Danh nhân nổi tiếng huyện Yên Mỹ(23/06/2011 2:28 CH)

Lịch sử - Văn hóa(21/06/2011 2:26 CH)

°
813 người đang online