Huyện Yên Mỹ - Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

Đăng ngày 29 - 10 - 2004
100%

 :1. Đánh giá tổng quát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện năm 2002 đạt 32,5%. Trong đó, nông nghiệp tăng 5,7%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 62,45%; thương mại dịch vụ tăng 17,45%. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp 40,8%, công nghiệp - TTCN, xây dựng 24,22%, thương mại - dịch vụ 34,98%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 4,21 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực xã hội cũng có chuyển biến tích cực. Số hộ giàu tăng nhanh, số hộ nghèo giảm còn 5,7%. Tỷ lệ phát triển dân số còn 1,04%; huyện có 43/85 làng được công nhận làng văn hóa; 71% gia đình văn hóa. Yên Mỹ có 16 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia. 100% số xã, thị trấn đạt phổ cập THCS, huyện có 3 trường đạt chuẩn quốc gia. Từ năm 2001 đến tháng 6/2003, đã giải quyết được việc làm cho 5.700 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giới thiệu gần 200 người đi lao động ở nước ngoài.

2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

Công nghiêp - tiểu thủ công nghiệp

Phát huy lợi thế và tiềm năng của địa phương, những năm qua sản xuẩt công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển nhanh; gắn phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp với phát triển dịch vụ và nông nghiệp. Đến nay trên địa bàn huyện có 1.928 hộ gia đình và 5 làng nghề truyền thống như chế biến lương thực thực phẩm, thuộc da, đồ gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, mây tre đan xuất khẩu, và phát triển thêm một số nghề mới như đóng thùng bệ ô tô, tủ sắt...

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện năm 2003 đạt 72,484 tỷ đồng, chiếm 26,86%; 5 tháng đầu năm 2004 đạt 30,243 tỷ đồng. Đến nay huyện đã thu hút được 85 dự án đăng ký đầu tư vào địa bàn huyện, 55 dự án được tỉnh phê duyệt. Trong đó có 24 doanh nghiệp đã đi vào sản xuất. Năm 2003 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 196,21 tỷ đồng, chiếm 72,8%; 5 tháng đầu năm 2004 đạt 106,183 tỷ đồng.

Nông nghiêp

Nông nghiệp huyện Yên Mỹ phát triển tương đối toàn diện, tốc độ phát triển bình quân đạt 5,7%/năm. Chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp bước đầu đạt kết quả tốt; trồng trọt chiếm 71,6%; chăn nuôi 28,4%. Huyện đã chú trọng đến việc đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất, diện tích lúa chất lượng cao chiếm 42,5%. Hàng năm diện tích lúa chất lượng cao được gieo cấy đều tăng, tạo ra khối lượng sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường và xuất khẩu. Năng suất lúa bình quân đạt trên 12 tấn/ha; mở rộng diện tích cây vụ đông trên 45% diện tích. Đưa giá trị một ha canh tác bình quân đạt 36,63 triệu đồng. Chương trình nạc hóa đàn lợn và sind hóa đàn bò cũng đạt kết quả. Chương trình nuôi bò sữa cũng đang được triển khai ở 5 xã vùng màu, toàn huyện có 87 con bò sữa. Đàn lợn nái ngoại có 1.050 con chiếm 20% tổng đàn

Đã quy hoạch được vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với phát triển kinh tế trang trại. Năm 2003 toàn huyện đã có 102 trang trại đủ tiêu chí của tỉnh và của bộ. Các mô hình kinh tế trang trại bước đầu phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thương mại, dịch vụ

Thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, tổng doanh thu thương mại dịch vụ đến tháng 6/2003 đạt 562,84 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ bưu chính viễn thông đạt 13,807 tỷ đồng. Do lợi thế về vị trí địa lý, hoạt động dịch vụ phát triển mạnh, tiêu biểu là: thị trấn Yên Mỹ, Cống Tráng-Tân Việt, Từ Hồ-Yên Phú, Trung Hưng, Lực Điền.

Tin mới nhất

Yên Mỹ - Trên đường đổi mới(27/08/2019 2:37 CH)

Nhìn lại chặng đường xây dựng nông thôn mới ở xã Lý Thường Kiệt(11/07/2019 9:35 SA)

Vị trí địa lý(28/03/2017 9:07 SA)

cơ sở hạ tầng(29/08/2011 2:29 CH)

Điều kiện tự nhiên huyện Yên Mỹ - Nguồn lực phát triển(08/08/2011 2:29 CH)

KHU DI TÍCH HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG - HƯNG YÊN(22/07/2011 2:28 CH)

Danh nhân nổi tiếng huyện Yên Mỹ(23/06/2011 2:28 CH)

Lịch sử - Văn hóa(21/06/2011 2:26 CH)

°
805 người đang online