Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đăng ngày 21 - 12 - 2021
100%

Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Hồng Quân

Điện thoại cố định:       0221 3964 603

Điện thoại di động:

Email: nhquan@hungyen.gov.vn

 

Phó Chánh VP: Nguyễn Đăng Hoan

Điện thoại                : 0221 3962 179

Emai: ndhoan@hungyen.gov.vn

 

Phó Chánh VP: Ông Nguyễn Văn Hoàn

Điện thoại                : 0221 3964 146

Emai: nvhoan@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Bà Đỗ Thị Kim Giang

Email: dtkgiang@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : ông Chu Đức Cảnh

Email: cdcanh@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Email: ntthang@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Lê Hoàng Dương

Email: lhduong@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Hoàng Văn Huấn

Email: hvhuan@hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất

Kế hoạch: Tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh...(21/02/2022 10:07 SA)

Phòng Tài nguyên & Môi trường(21/02/2022 2:28 CH)

Phòng Văn hóa & Thông tin(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Kinh tế hạ tầng (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Nội vụ(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Thanh Tra(21/12/2021 2:27 CH)

Phòng Giáo dục & Đào tạo (21/12/2021 2:28 CH)

°
579 người đang online