Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ngày 21 - 12 - 2021
100%

Phòng Tài Chính – Kế hoạch

 

Trưởng Phòng: Vũ Nguyên Bình

Điện thoại cố định:       0221 3964 085

Điện thoại di động:

Email: vnbinh.ym@hungyen.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Ông Lưu Ngọc Phúc

Điện thoại: 0221 3964 592

Email: lnphuc@hungyen.gov.vn

 

 

Chuyên viên : bà Đỗ Thị Phương Nga

Email: dtpnga@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Phạm Văn Tình

Email: pvtinh@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Nguyễn Duy Giang

Email: ndgiang@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : bà lê Thị Hương

Email: lthuong.ym@hungyen.gov.vn

 

 

Chuyên viên : bà Đỗ Thị Phương Nga

Email: dtpnga@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Kế hoạch: Tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh...(21/02/2022 10:07 SA)

Phòng Tài nguyên & Môi trường(21/02/2022 2:28 CH)

Phòng Văn hóa & Thông tin(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Kinh tế hạ tầng (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Nội vụ(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Thanh Tra(21/12/2021 2:27 CH)

Phòng Giáo dục & Đào tạo (21/12/2021 2:28 CH)

°
618 người đang online