Phòng Giáo dục & Đào tạo

Đăng ngày 21 - 12 - 2021
100%

Phòng Giáo dục và đào tạo

 

Trưởng Phòng: Ông Đỗ Văn Hải

Điện thoại cố định:       0221 3964 917

Điện thoại di động:

Email: dvhai@hungyen.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Hiến

Điện thoại: 0221 3964 587

Email: 

 

 

Chuyên viên: Lê Thị Việt Nga

Email: ltvnga@hungyen.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Như Trang

Email: ntntrang.ym@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Vũ Đức Thùy

Email: vdthuy@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Nguyễn Văn Vân

Email: nvvan@hungyen.gov.vn

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Lê Thị Việt Nga

Email: ltvnga@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Kế hoạch: Tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh...(21/02/2022 10:07 SA)

Phòng Tài nguyên & Môi trường(21/02/2022 2:28 CH)

Phòng Văn hóa & Thông tin(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Kinh tế hạ tầng (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Nội vụ(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Thanh Tra(21/12/2021 2:27 CH)

Phòng Tài chính - Kế hoạch (21/12/2021 2:28 CH)

°
68 người đang online