Phòng Văn hóa & Thông tin

Đăng ngày 21 - 12 - 2021
100%

Phòng Văn hóa thông tin

 

Trưởng Phòng: Ông Đặng Văn Tân Khanh

Điện thoại cố định:       0221 3964 591

Điện thoại di động:

Email: dvtkhanh@hungyen.gov.vn

 

 

 

Phó Trưởng Phòng : Bà Vũ Thị Nhung

Điện thoại                : 0221 3964 591

Emai: vtnhung@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Đoàn Hồng Hải

Email: dhhai@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Đỗ Mạnh Cường

Email: dmcuong@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : bà Lê Thị Khánh

Email: ltkhanh@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Kế hoạch: Tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh...(21/02/2022 10:07 SA)

Phòng Tài nguyên & Môi trường(21/02/2022 2:28 CH)

Phòng Kinh tế hạ tầng (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Nội vụ(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Thanh Tra(21/12/2021 2:27 CH)

Phòng Giáo dục & Đào tạo (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Tài chính - Kế hoạch (21/12/2021 2:28 CH)

°
10 người đang online