Phòng Thanh Tra

Đăng ngày 21 - 12 - 2021
100%

Thanh tra huyện

 

Chánh Thanh tra : Nguyễn Thị Bích Chiên

Điện thoại cố định:       0221 3964 593

Điện thoại di động:

Email: ltbchien@hungyen.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra: Ông Vũ Văn Tư

Điện thoại                : 0221 3964 593

Emai: vvtu@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Phạm Thị Anh

Email: ptanh@hungyen.gov.vn

Chuyên viên: Hoàng Thị Hòa

Emai: hthoa@hungyen.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: ptanh@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Kế hoạch: Tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh...(21/02/2022 10:07 SA)

Phòng Tài nguyên & Môi trường(21/02/2022 2:28 CH)

Phòng Văn hóa & Thông tin(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Kinh tế hạ tầng (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Nội vụ(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Giáo dục & Đào tạo (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Tài chính - Kế hoạch (21/12/2021 2:28 CH)

°
114 người đang online