Phòng Tài nguyên & Môi trường

Đăng ngày 21 - 02 - 2022
100%

Phòng Tài Nguyên và Môi trường

 

Trưởng Phòng: Bà Lê Thị Hoa

Điện thoại cố định:       0221 3964 600

Điện thoại di động:

Email: nhthuan@hungyen.gov.vn

 

Phó Trưởng Phòng : Bà Nguyễn Thúy Liền

Điện thoại                : 0221 3964 604

 

 

 

Chuyên viên : Bà Đỗ Thị Thùy Dương

Email: dttduong@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Bà Nguyễn Thị Minh Châu

Email: ntmchau@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Ngô Anh Tuấn

Email: natuan@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Đỗ Văn Khánh

Email: dvkhanh@hungyen.gov.vn

 

 

 

 

Chuyên viên : Bà Đỗ Thị Thùy Dương

Email: dttduong@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Kế hoạch: Tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh...(21/02/2022 10:07 SA)

Phòng Văn hóa & Thông tin(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Kinh tế hạ tầng (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Nội vụ(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Thanh Tra(21/12/2021 2:27 CH)

Phòng Giáo dục & Đào tạo (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Tài chính - Kế hoạch (21/12/2021 2:28 CH)

°
1022 người đang online