Phòng Kinh tế hạ tầng

Đăng ngày 21 - 12 - 2021
100%

Phòng Kinh  tế hạ tầng

Trưởng Phòng: Ông Ngô Ngọc Sơn

Điện thoại cố định:       0221 3964 608

Điện thoại di động:

Email: nnsont@hungyen.gov.vn

 

 

 

 

 

Chuyên viên : Bà Lương Thị Thiệp

Email: ltthiep@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Ông Nguyễn Cao Long

Email: nvlong@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Hoàng Anh Dũng

Email: hadung.ym@hungyen.gov.vn

 

chuyen vien: Nguyễn Thị Diễm

 

Chuyên viên : Ông Đỗ Đình Bân

Email: ddban@hungyen.gov.vn

 

 

Chuyên viên : Ông Lưu Hồng Quang

Email: lhquang@hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất

Kế hoạch: Tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh...(21/02/2022 10:07 SA)

Phòng Tài nguyên & Môi trường(21/02/2022 2:28 CH)

Phòng Văn hóa & Thông tin(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Nội vụ(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Thanh Tra(21/12/2021 2:27 CH)

Phòng Giáo dục & Đào tạo (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Tài chính - Kế hoạch (21/12/2021 2:28 CH)

°
909 người đang online