Phòng Lao động Thương binh & Xã hội

Đăng ngày 21 - 12 - 2021
100%

 

Quyền Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Thu Phương

Điện thoại cố định:       0221 3962 223

Điện thoại di động:

Email: nttphuong@hungyen.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Hoàng

Điện thoại: 0221 3602 069

Email: nxhoang@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Chu Thị Yến

Email: ctyen.ym@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Bà Lê Thị Hạnh

Email: lthanh.ym@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Bà Nguyễn Thị Vi Na

Email: ntvnag@hungyen.gov.vn

 

 

Tin mới nhất

Kế hoạch: Tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh...(21/02/2022 10:07 SA)

Phòng Tài nguyên & Môi trường(21/02/2022 2:28 CH)

Phòng Văn hóa & Thông tin(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Kinh tế hạ tầng (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Nội vụ(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Thanh Tra(21/12/2021 2:27 CH)

Phòng Giáo dục & Đào tạo (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Tài chính - Kế hoạch (21/12/2021 2:28 CH)

°
531 người đang online