Phòng Nội vụ

Đăng ngày 21 - 12 - 2021
100%

Phòng Nội vụ

 

Trưởng Phòng: Ông Trần Đình Núi

Điện thoại cố định:       0221 3961 044

Điện thoại di động:

Email: tdnui@hungyen.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Bà Vũ Thị Nhã

Email: vtnha@hungyen.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Ông Đỗ Mạnh Đức

Email: dmduc@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : bà Vũ Thị Ngà

Email: vtnga@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên : Ông Phan văn Đại

Email: pvdai@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Bà Nguyễn Thương Thảo

Email: ntthao@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Chính

Email: ntchinh@hungyen.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên : bà Nguyễn Thương Thảo

Email: ntthao@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Kế hoạch: Tổ chức chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh...(21/02/2022 10:07 SA)

Phòng Tài nguyên & Môi trường(21/02/2022 2:28 CH)

Phòng Văn hóa & Thông tin(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Kinh tế hạ tầng (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Lao động Thương binh & Xã hội(21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Thanh Tra(21/12/2021 2:27 CH)

Phòng Giáo dục & Đào tạo (21/12/2021 2:28 CH)

Phòng Tài chính - Kế hoạch (21/12/2021 2:28 CH)

°
611 người đang online