Danh nhân nổi tiếng huyện Yên Mỹ

Đăng ngày 23 - 06 - 2011
100%

        Yên Mỹ là nơi sản sinh ra những danh nhân nổi tiếng như Trạng nguyên Đỗ Thế Diên, nhà sử học Phạm Công Trứ, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Nữ sỹ Đoàn Thị Điểm, nhà chính trị Nguyễn Văn Linh.

Tin mới nhất

°
344 người đang online