HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Đăng ngày 19 - 05 - 2017
100%

 

Đ/c Nguyễn Văn Đoan

Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện

 

Đ/c Nguyễn Tiến Vui- Ủy viên Ban thường vụ

Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

Đ/c Trần Đình Núi

Phó chủ tịch HĐND huyện

 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

BAN KINH TẾ

Đ/c Nguyễn Văn Tân

Chủ nhiệm Ủy  ban kiểm tra Huyện ủy

Trưởng Ban kinh tế HĐND huyện

             Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – Phó Ban Kinh tế HĐND huyện

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tặng

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Đ/c Vũ Thị Hiên – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Tin mới nhất

Quyết định: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà...(05/01/2022 3:57 CH)

Hội đồng nhân dân huyện(21/12/2021 11:21 SA)

HĐND huyện tổ chức kỳ họp bất thường bầu chủ tịch UBND huyện(08/04/2020 3:00 CH)

Kỳ họp thứ 4 - HĐND thành huyện Yên Mỹ khóa XVIII(02/08/2012 2:29 CH)

NQ PHÁT TRIỂN KT - XH NĂM 2012(08/01/2012 2:29 CH)

Nghị Quyết HĐND - kỳ họp thứ III 2011(28/12/2011 2:29 CH)

°
212 người đang online