CƠ CẤU TỔ CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MỸ

Đăng ngày 10 - 01 - 2021
100%

                                                            CƠ CẤU TỔ CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MỸ

                                                              

 

    

     Đ/c Đặng Xuân Lương – Phó Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 

                       

  Đ/c Nguyễn Văn Dũng-Phó chủ tịch UBND huyện

 

                       

        Đ/c Đào Thị Hiền- Phó Chủ tịch UBND huyện

 

   

Đ/c Nguyễn Hồng Quân

Chánh Văn Phòng HĐND-UBND

Đ/c Ngô Ngọc Sơn

Trưởng phòng Kinh tế & hạ tầng

 

 

Đ/c Trần Đình Núi

 Trưởng phòng Nội vụ

 

 

Đ/c Đỗ Văn Hải

Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo

 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương

Quyền Trưởng phòng Lao động TBXH

 

Đ/c Trần Công Phú

 Trưởng phòng Y tế

 

Đ/c Nguyễn Thị Bích Chiên 

Chánh Thanh tra huyện

 

Đ/c Vũ Nguyên Bình

Trưởng phòng Tài Chính kế hoạch

 

Đ/c Lê Thị Hoa

 Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường

 

 

Đ/c Đặng Văn Tân Khanh

 Trưởng phòng Văn hóa thông tin

Đ/c Trần Thị Phượng 

Trưởng phòng Tư Pháp

Đ/c Nguyễn Văn Kha

Trưởng Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

 

Tin mới nhất

Tóm tắt tiểu sử đ/c Đặng Xuân Lương - Chủ tịch UBND huyện (30/10/2020 3:26 CH)

Tóm tắt tiểu sử đồng Chí Đào Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện(27/03/2018 9:46 SA)

Tóm tắt Tiểu sử Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện(27/03/2018 9:15 SA)

°
619 người đang online