Chương trình đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Mỹ, giai đoạn 2016-2020

Đăng ngày 20 - 05 - 2017
100%

Chương trình đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 – 2020 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, có tính khả thi cao. Từ đó xác định phương hướng cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.

Tin mới nhất

Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Yên Mỹ(03/11/2021 9:08 SA)

Công khai thông tin lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử...(12/05/2021 9:03 SA)

°
369 người đang online