“An cư, lập nghiệp” từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH.

Đăng ngày 15 - 06 - 2020
100%

          Trong hai năm qua, NHCSXH huyện Yên Mỹ đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ. Chương trình này đã giúp nhiều gia đình thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở an toàn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

      Đối tượng được vay theo Nghị định 100 là những người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; trong các cơ quan, đơn vị ngành quân đội, công an; cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện chương trình này đạt hiệu quả, NHCSXH huyện Yên Mỹ đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản, hướng dẫn để nhân dân hiểu, tham gia vay vốn tín dụng chính sách. Đồng thời tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục, hồ sơ vay vốn tới các xã, phường, hội, đoàn thể nhận ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn… Trên danh sách các đối tượng đăng ký, các hội, đoàn thể, thôn xóm bình xét, cán bộ NHCSXH thành phố sẽ thẩm định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn, đảm bảo công khai, đúng quy định. Đến 31/5/2020 tổng dư nợ là 4.516 triệu đồng, giúp cho 18 hộ gia đình có thu nhập thấp được vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở và mua nhà ở xã hội.

Tin mới nhất

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021(03/10/2021 8:28 SA)

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020(25/01/2021 2:42 CH)

Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà...(19/01/2021 4:28 CH)

Tổ chức “chợ nhân đạo 0 đồng” cho hộ nghèo(13/05/2020 1:53 CH)

Cuộc thi trắc nghiệm "tìm hiểu 90 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"(09/04/2020 2:43 CH)

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019(15/01/2020 1:59 CH)

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của...(02/01/2020 2:25 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử...(15/05/2019 2:47 CH)

°
755 người đang online