Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục

Đăng ngày 08 - 09 - 2021
100%

 

          Để nâng cao chất giáo dục, trong năm 2021 ngành giáo dục huyện nhà đã ngày càng quan tâm và có nhiều hướng dẫn các cơ sở giáo dục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục.

        Phòng giáo dục huyện đã yêu cầu các đơn vị trường học nâng cấp, xây dựng trang Website của đơn vị để đảm bảo kết nối, liên thông dữ liệu từ các trường mầm non, tiểu học, THCS đến Phòng GD&ĐT. Từ đó đẩy mạnh khai thác các tính năng, ứng dụng của website trong công tác truyền thông và phục vụ dạy học.  Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý giáo dục và nghiên cứu khoa học góp phần tiết kiệm và tăng cường hiệu quả trong hoạt động giáo dục đào tạo như: Quản lý, điều hành văn bản qua cổng thông tin điện tử,  phần mềm quản lý văn bản điều hành của UBND tỉnh  và Sở giáo dục đào tạo, phần mềm quản lý ngân hàng đề thi, phần mềm thiết kế bài giảng E – Learning, phần mềm quản lý nhà trường…Khuyến khích lắp đặt hệ thống camera giám sát trường học, lớp học đảm bảo công tác an ninh, giúp cha mẹ học sinh được theo dõi, giám sát con em học tập tại trường.

        Bên cạnh đó tiếp tục triển khai hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý trường học EVmis, Vnedu, cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, Hệ thống thông tin quản lý giáo dục tới các trường mầm non, tiểu học, THCS để quản lý học sinh, quản lý điểm

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Huyện nhà đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số(30/09/2022 2:16 CH)

  Xã Thanh Long : Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/07/2022 2:22 CH)

  Việt Cường nỗ lực nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân(04/07/2022 10:10 SA)

  Xã Ngọc Long đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(29/06/2022 10:12 SA)

  Huyện Yên Mỹ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (08/06/2022 8:44 SA)

  Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ cương , kỷ luật hành chính(15/12/2021 9:22 SA)

  Huyện nhà: Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/09/2021 8:47 SA)

  Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ nâng cao cải cách hành chính(19/08/2021 8:58 SA)

  °
  1483 người đang online