Huyện nhà: Tăng cường công tác cải cách hành chính

Đăng ngày 15 - 09 - 2021
100%

 

         9 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện nhà đạt nhiều kết quả, chuyển biến tích cực.

        Huyện nhà duy trì và thực hiện cập nhật văn bản qua phần mềm quản lý văn bản và liên lạc qua hòm thư công vụ, tổ chức hoạt động bộ phận tiếp nhận trả kết quả tại bộ phận một cửa từ huyện đến xã, niêm iết công khai đầy đủ các bộ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, cơ bản hầu hết các giao dịch thủ tục hành chính đều được thực hiện thông qua bộ phận nhận và trả kết quả một cửa thuận lợi cho nhân dân .

       Bên cạnh đó huyện nhà tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành từ huyện đến xã, thị trấn; bảo đảm giúp các cơ quan nhà nước xử lý công việc nhanh, chính xác, giúp lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, kiểm tra công việc và đảm bảo nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công ích, góp phần hiện đại hoá hành chính, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và giải quyết gần 11 nghìn hồ sơ thuộc các lĩnh vực, giải quyết trên 10800 hồ sơ đạt 98,38%.

Tin mới nhất

Huyện nhà đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số(30/09/2022 2:16 CH)

Xã Thanh Long : Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/07/2022 2:22 CH)

Việt Cường nỗ lực nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân(04/07/2022 10:10 SA)

Xã Ngọc Long đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(29/06/2022 10:12 SA)

Huyện Yên Mỹ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (08/06/2022 8:44 SA)

Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ cương , kỷ luật hành chính(15/12/2021 9:22 SA)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục(08/09/2021 8:51 SA)

Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ nâng cao cải cách hành chính(19/08/2021 8:58 SA)

°
546 người đang online