Huyện nhà ứng dụng CNTT trong xử lý thủ tục hành chính

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
100%

      6 tháng đầu năm 2021, huyện nhà đã chú trọng đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ phận một cửa hiện đại, hiệu quả, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

       Đến nay, 100% cán bộ, công chức huyện được tập huấn kiến thức về các phần mềm quản lý văn bản, trang bị máy tính, hệ thống mạng LAN, internet cáp quang đảm bảo việc liên thông với bộ phận 1 cửa các cấp. Trong đó có một số đơn vị không có hồ sơ xử lý trễ hạn là thị trấn Yên Mỹ, xã Đồng Than, xã Hoàn Long, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Kinh tế hạ tầng,… Thời gian thực hiện phần lớn thủ tục hành chính giảm 30 đến 50% so với quy định. Nhiều thủ tục được xử lý trong ngày.

          Việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính “một cửa”, một cửa liên thông được thực hiện đúng thời gian quy định đã giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả thiết thực với người dân, doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Huyện nhà đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số(30/09/2022 2:16 CH)

Xã Thanh Long : Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/07/2022 2:22 CH)

Việt Cường nỗ lực nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân(04/07/2022 10:10 SA)

Xã Ngọc Long đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(29/06/2022 10:12 SA)

Huyện Yên Mỹ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (08/06/2022 8:44 SA)

Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ cương , kỷ luật hành chính(15/12/2021 9:22 SA)

Huyện nhà: Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/09/2021 8:47 SA)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục(08/09/2021 8:51 SA)

°
151 người đang online