Kế hoạch: Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ( PAPI) trên địa bàn huyện Yên Mỹ năm 2021

Đăng ngày 15 - 03 - 2021
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Huyện nhà đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số(30/09/2022 2:16 CH)

  Xã Thanh Long : Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/07/2022 2:22 CH)

  Việt Cường nỗ lực nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân(04/07/2022 10:10 SA)

  Xã Ngọc Long đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(29/06/2022 10:12 SA)

  Huyện Yên Mỹ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (08/06/2022 8:44 SA)

  Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ cương , kỷ luật hành chính(15/12/2021 9:22 SA)

  Huyện nhà: Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/09/2021 8:47 SA)

  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục(08/09/2021 8:51 SA)

  °
  141 người đang online