Phỏng vấn Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021

Đăng ngày 03 - 02 - 2021
100%

      Năm 2020, mặc dù trong bối cảnh vô cùng khó khăn, phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh CoVid-19, vừa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Huyện Yên Mỹ vẫn đạt nhiều kết quả khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội. Mừng Đảng 91 tuổi, mừng xuân mới Tân Sửu đang đến gần phóng viên Đài Truyền thanh huyện đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đặng Xuân Lương, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện về những kết quả nổi bật trong phát triển Kinh tế - xã hội huyện năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong năm 2021.

    

      Phóng viên: Thưa đồng chí, trong bối cảnh vô cùng khó khăn, năm 2020 phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch CoVid-19, vừa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, với cương vị của “người đứng đầu”, đồng chí có nhận xét, đánh giá về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như thế nào? có điều gì đặc biệt, những thời cơ, thuận lợi cũng như cách mà chúng ta đã vượt qua được những khó khăn, thách thức…?

      Đồng chí Đặng Xuân Lương:Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn huyện diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cũng như của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Với quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu giảm thiểu tác động từ dịch bệnh, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

  

      Phóng viên: Vậy theo đồng chí, sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành đã tác động thế nào đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm qua?

      Đồng chí Đặng Xuân Lương:Năm 2020 mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, đó là nhiệm vụ khá nặng nề, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã chủ động xây dựng Kế hoạch hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, tổ chức thực hiện quyết liệt nên tình hình kinh tế xã hội năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng. Chủ động tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện điều kiện tiếp cận đất đai. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được tăng cường. Công tác tu bổ, tôn tạo các di tích được quan tâm. Quốc phòng quân sự địa phương, an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn và an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân đảm bảo tốt trong thời gian phòng chống dịch bệnh và giãn cách xã hội. Hoàn thành về đích huyện nông thôn mới.

      Phóng viên: Năm 2020, Chủ tịch đặc biệt quan tâm, dành thời gian chỉ đạo nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có việc tập trung tìm nhiều giải pháp về xử lý môi trường trên địa bàn huyện. Đồng chí có thể chia sẻ nhiều hơn về vấn đề này?

        Đồng chí Đặng Xuân Lương: Quan điểm của lãnh đạo huyện là huyện Yên Mỹ phải làm thật tốt việc bảo vệ môi trường để trước hết là bảo vệ sức khỏe nbhaan dân tạo cảnh quan xanh – sạch đẹp. Khi làm tốt việc bảo vệ môi trường thì cũng là tạo tiền đề để thu hút đầu tư đối với các dự án công nghiệp sạch, dự án nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ và phát triển Đô thị.

       Năm 2021, huyện tập trung làm tốt việc thu gom vận chuyển xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn, tập trung vào ba nhóm giải pháp chính.

       Một là: Trước thực  trạng toàn tỉnh chỉ có hai khu lò đốt rác tập trung tại xã Đại Đồng – Văn Lâm và tại xã Dị Sử Mỹ Hào hiện đã quá tải, huyện đã bố trí một khu xử lý rác bằng công nghệ vi sinh, phân hủy rác hữu cơ sau 45 ngày ủ vi sinh thì dùng máy sàng để tách rác không phân hủy đem đi xử lý bằng lò đốt . Công nghệ này sẽ giảm 50% lượng rác phải đốt, ngoài điểm ủ vi sinh tập trung của huyện thì UBND huyện hỗ trợ cho các xã các điển ủ vi sinh quy mô xã, dự kiến năm 2021 triển khai xây dựng từ 5 đến 6 điểm tại các xã bố trí được mặt bằng.

      Hai là: Bổ sung đủ các xe gom rác cho các xã từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của huyện và từ nguồn xã hội hóa để tập kết vận chuyển rác đến nơi xử lý tập trung không để tình trạng rác ùn ứ tại các điểm tập kết, khắc phục triệt để việc vứt rác bừa bãi ven các trục đường và các hệ thống thủy lợi.

       Ba là: Tăng cường phân loại rác hữu cơ tại hộ gia đình trước hết là các hộ có đất vườn trong khuôn viên nhà ở, huyện hỗ trợ mỗi hộ 1 thùng đựng rác hữu cơ kèm trấu và chế phẩm sinh học, phấn đấu năm 2021 sẽ có thêm khoảng 5 nghìn hộ áp dụng phương pháp này và như vậy sẽ giảm được khoảng 5 nghìn tấn rác phải vận chuyển sử lý tập trung.

      Phóng viên: Để tạo bước phát triển đột phá trong năm 2021, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vậy cụ thể huyện ta sẽ tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào, thưa đồng chí?

      Đồng chí Đặng Xuân Lương:Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh và huyện đã đề ra, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

      Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án để thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống Dịch Covid-19, không lơ là, chủ quan với dịch.

      Chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp, phát triển, nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả cao, phòng chống tốt dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

      Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, nhất là việc thực hiện kế hoạch 93a và công tác giải phóng mặt bằng; làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

    Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực và phẩm chất học sinh, tăng cường giáo dục trải nghiệm, sáng tạo, đạo đức học sinh, kỹ năng sống và thực hiện nghĩa vụ công dân.

      Thực hiện tốt công tác thanh tra, tư pháp, thi hành án, giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự, các vụ việc tồn đọng kéo dài.

       Thực hiện tốt Kế hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa, sửa chữa và tu bổ các di tích lịch sử văn hóa.

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân từ khi mới phát sinh, các vụ việc bức xúc, phức tạp, đông người, tiền ẩn người dân khiếu kiện vượt cấp, gây mất an ninh trật tự nông thôn, đặc biệt trong lĩnh vực tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường.

         Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

       Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực;  nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ.

      Triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2021, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và huấn luyện.

       Phóng viên: Trước thềm xuân mới, đồng chí có muốn nhắn nhủ điều gì với nhân dân huyện nhà không?

          Đồng chí Đặng Xuân Lương:Trước thềm xuân mới Tân Sửu 2021, thay mặt UBND huyện, tôi xin gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, đảng viên; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; những người con quê hương Yên Mỹ đang sinh sống, học tập, công tác trên khắp mọi miền của Tổ quốc và toàn thể nhân dân huyện nhà một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

      Mừng xuân mới Tân Sửu 2021, tôi tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng, đoàn kết của quân và dân huyện nhà sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách đóng góp sức lực và trí tuệ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021, xây dựng quê hương Yên Mỹ ngày càng giàu đẹp, văn minh

       Phóng viên: Cảm ơn đồng chí Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã cho độc giả biết những thông tin trên.

Tin mới nhất

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc...(10/11/2021 10:45 SA)

Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập...(08/11/2021 4:30 CH)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Yên Mỹ(23/08/2021 3:13 CH)

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021(02/06/2021 8:30 SA)

Yên Mỹ: Xử nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19(17/05/2021 4:22 CH)

Tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm...(17/05/2021 4:19 CH)

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021(26/04/2021 4:49 CH)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021(26/04/2021 4:47 CH)

°
865 người đang online