Tóm tắt tiểu sử đ/c Đặng Xuân Lương - Chủ tịch UBND huyện

Đăng ngày 30 - 10 - 2020
100%

1. Họ và tên : ĐẶNG XUÂN LƯƠNG

2. Ngày, tháng, năm sinh: 17/01/1970                    3. Giới tính: Nam

4. Quê quán: phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào- Hưng Yên

5. Nơi đăng ký thường trú: Thành phố Hưng Yên - Hưng Yên

6. Tôn giáo: Không

7. Trình độ hiện nay:

-Giáo dục phổ thông: 12/12  

-Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

-Lý luận chính trị: cao cấp

-Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C

8. Chức vụ :  Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ

9. Nơi làm việc: UBND huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

CƠ CẤU TỔ CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MỸ(10/01/2021 10:03 SA)

Tóm tắt tiểu sử đồng Chí Đào Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện(27/03/2018 9:46 SA)

Tóm tắt Tiểu sử Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện(27/03/2018 9:15 SA)

°
546 người đang online