Tham gia cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2021

Đăng ngày 07 - 06 - 2021
100%

Nhằm mục đích tìm ra những sáng kiến, giải pháp có khả năng áp dụng trong thực tế để thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC của huyện Yên Mỹ và tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

Chuẩn bị phối hợp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành...(09/06/2021 3:28 CH)

Nâng cao chỉ số cải cash thành chính và tách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ...(02/06/2021 3:31 CH)

UBND huyện Yên Mỹ triển khai thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2021(29/01/2021 3:14 CH)

kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021(06/01/2021 3:10 CH)

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021(06/01/2021 3:05 CH)

°
728 người đang online