Tham gia cuộc thi Tìm kiếm sáng kiến giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2021

Đăng ngày 07 - 06 - 2021
100%

Nhằm mục đích tìm ra những sáng kiến, giải pháp có khả năng áp dụng trong thực tế để thực hiện thí điểm và nhân rộng mô hình góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC của huyện Yên Mỹ và tỉnh Hưng Yên

Tin mới nhất

Huyện nhà đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số(30/09/2022 2:16 CH)

Xã Thanh Long : Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/07/2022 2:22 CH)

Việt Cường nỗ lực nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân(04/07/2022 10:10 SA)

Xã Ngọc Long đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(29/06/2022 10:12 SA)

Huyện Yên Mỹ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (08/06/2022 8:44 SA)

Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ cương , kỷ luật hành chính(15/12/2021 9:22 SA)

Huyện nhà: Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/09/2021 8:47 SA)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục(08/09/2021 8:51 SA)

°
332 người đang online