NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN YÊN MỸ: Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Đăng ngày 15 - 07 - 2021
100%

      Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

      Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19,

      Ngân hàng CSXH triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc,trả lương phục hồi sản xuất, cụ thể như sau:     

      

Tin mới nhất

Thông báo: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia lựa chọn theo thông báo số...(30/09/2022 2:08 CH)

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(23/09/2022 8:39 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Yên Mỹ(08/07/2022 8:42 SA)

NGÂN HÀNG CSXH: Thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số...(09/06/2022 4:38 CH)

NGÂN HÀNG CSXH: Triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để...(19/04/2022 8:57 SA)

Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước huyện Yên Mỹ năm 2022(27/01/2022 8:43 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giảm lãi suất cho vay(01/12/2021 8:55 SA)

NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN YÊN MỸ: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả...(18/11/2021 2:33 CH)

°
262 người đang online