Công khai thông tin lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Mỹ

Đăng ngày 12 - 05 - 2021
100%

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Yên Mỹ(03/11/2021 9:08 SA)

    Chương trình đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Mỹ, giai đoạn 2016-2020(20/05/2017 10:27 SA)

    °
    543 người đang online