NGÂN HÀNG CSXH: Tin vui với Học sinh sinh viên vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Đăng ngày 17 - 11 - 2022
100%

Tiếp tục đẩy mạnh chương trình cho vay chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn và giúp đỡ các HSSV có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập. Ngày 23/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV (tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV so với mức cũ đã áp dụng từ 1/12/2019).

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 2 về đối tượng được vay vốn: Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

1- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

2- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

3- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19/5/2022.

Với mục tiêu “Không để HSSV nào phải bỏ học vì không có tiền đóng học phí”, hỗ trợ cho HSSV trang trải chi phí học tập qua đó góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và HSSV, nâng cao trình độ dân trí là cần thiết, phù hợp với lộ trình tăng học phí của Bộ Giáo dục và đào tạo. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Mỹ đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các Tổ chức chính trị xã hội, Tổ Tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, phổ biến chính sách và hướng dẫn khách hàng đề nghị điều chỉnh mức cho vay theo Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để kịp thời hỗ trợ cho HSSV và gia đình và chính sách đi vào cuộc sống./.

Tin mới nhất

Ngân hàng CSXH huyện Yên Mỹ thực hiện triển khai dịch vụ Mobibanking (VBSP SMART BANKING).(14/03/2023 1:38 CH)

NGÂN HÀNG CSXH: Hiệu quả từ chương trình cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.(17/12/2022 9:26 SA)

Thông báo: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia lựa chọn theo thông báo số...(30/09/2022 2:08 CH)

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(23/09/2022 8:39 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Yên Mỹ(08/07/2022 8:42 SA)

NGÂN HÀNG CSXH: Thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số...(09/06/2022 4:38 CH)

NGÂN HÀNG CSXH: Triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để...(19/04/2022 8:57 SA)

Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước huyện Yên Mỹ năm 2022(27/01/2022 8:43 SA)

°
695 người đang online