NGÂN HÀNG CSXH: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đăng ngày 04 - 05 - 2022
100%

         Thực hiện theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ. Ngày 28 và 29/4/2022, Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện đã trực tiếp đến giải ngân số tiền trên 4 tỷ đồng cho 75 khách hàng vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy tì và mở rộng việc làm được thực theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 cho 73 lao động với số tiền 4 tỷ đồng; Hỗ trợ cho 1 hộ gia đình vay Chương trình cho vay nhở ở xã hội với số tiền 250 triệu đồng; Chương trình cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa có thiết bị để phục vụ học tập trực tuyến (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone)) theo quy định tại Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg cho 3 em học sinh, sinh viên vay với số tiền 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đây, giúp lao động có điều kiện tạo việc làm, góp phần ổn định và cải thiện đời sống kinh tế. Giúp các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn có thiết bị phục vụ học tập được tốt, luôn cố gắng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập./.

Tin mới nhất

Đảm bảo an sinh từ chương trình cho vay Nhà ở xã hội ở Yên Mỹ.(18/05/2023 3:17 CH)

Thông báo công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Mỹ(19/04/2023 3:57 CH)

Hiệu quả từ chương trình cho vay Nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội giúp người dân “an...(18/04/2023 6:57 SA)

Ngân hàng CSXH huyện Yên Mỹ thực hiện triển khai dịch vụ Mobibanking (VBSP SMART BANKING).(14/03/2023 1:38 CH)

Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Mỹ năm 2022(23/02/2023 9:02 SA)

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022(23/02/2023 8:57 SA)

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(02/02/2023 4:01 CH)

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo(16/01/2023 7:39 SA)

°
188 người đang online