Kế hoạch: Tổ chức thực hiện việc thu hồi đất dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (GDD3)

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
100%

Tin mới nhất

QĐ thu hồi đất thực hiện dự án Tái định cư đường Vành đai 4- Vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận...(17/11/2023 2:22 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(17/11/2023 2:19 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(17/11/2023 2:18 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(15/11/2023 2:17 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(15/11/2023 2:14 CH)

QĐ thu hồi đất + phê duyệt + chấp thuận phương án thực hiện dự án ĐTXD và kinh doanh KCHT Khu...(27/10/2023 2:29 CH)

KH tổ chức thực hiện thu hồi đất thực hiện dự án ĐTXD Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ(27/10/2023 2:23 CH)

KH Tổ chức thực hiện việc thu hồi đất dự án ĐTXD Khu nhà ở thương mại 319(27/10/2023 9:14 SA)

°
55 người đang online