Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 16 - 07 - 2022
100%

Ngày 15/7, tại hội trường HU – UBND huyện, huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 6 tháng đầu năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Lương – PBT, Chủ tịch UBND huyện.

Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành công tác CCHC đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC. UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC; nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tăng cường việc gửi, nhận văn bản điện tử, đẩy mạnh thực hiện chữ ký số trong cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, công tác CCHC của huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: máy móc thiết bị hiện nay của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện và một số đơn vị cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu công việc;tỷ lệ hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích còn thấp, các hình thức tuyên truyền còn hạn chế, chưa đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Lương – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác phối, kết hợp chặt chẽ nhằm triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính theo quy định; chú trọng sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đảm nhận công tác tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Tin mới nhất

Hướng dẫn tham gia theo dõi bản tin điện tử cải cách hành chính của Bộ Nội vụ trên mạng Zalo(02/02/2023 4:04 CH)

Huyện Yên Mỹ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(01/12/2021 2:49 CH)

°
892 người đang online