Xã Ngọc Long đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Đăng ngày 29 - 06 - 2022
100%

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Ngọc Long được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, UBND xã Ngọc Long luôn chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành. UBND xã đã ban bành 14 văn bản về cải cách hành chính, trong đó có 5 quyết định và 9 kế hoạch. Cải cách hành chính còn được UBND xã gắn với công tác thi đua khen thưởng. Xã đã ban hành kế hoạch số 112/KH – UBND ngày 1/9/2021 về xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “ nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính công và chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công” giai đoan 2021-2025. Bên cạnh đó, hàng năm, ngay từ đầu tháng 1,UBND xã đã ban hành kế hoạch về tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã. Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống đài truyền thanh, trong các cuộc họp giao ban, giải quyết công việc của Đảng ủy, UBND và lồng ghép với các cuộc họp, hội nghị, tập huấn của các ngành, đoàn thể; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nắm được. 157 TTHC thuộc 13 lĩnh vực theo thẩm quyền giải quyết của xã được niêm yết công khai trên bảng tin, đặt tại phòng tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở làm việc của cơ quan. Nơi niêm yết được đặt tại nơi thuận tiện, dễ nhìn thấy, đảm bảo cho nhân dân dễ xem, dễ tìm hiểu và nghiên cứu. Để thuận tiện cho việc phản ánh kiến nghị của tổ chức và công dân, xã đã niêm yết công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND xã tại bảng tin.

 Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, UBND xã Ngọc Long còn chú trọng công tác kiểm tra giám sát. Trong năm 2021, xã đã triển khai 2 kế hoạch số 15 ngày 23/2/2021 và số 19 ngày 1/3/2021 về kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quản lý pháp luật; đồng thời kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông. Cùng với đó, xã  đã bố trí phòng một cửa, một cửa liên thông có diện tích gần 60 m2có đầy đủ trang thiết bị như bàn làm việc, máy tính, máy in và máy scand, đồng thời bố trí 10 ghế ngồi chờ để công dân đến giao dịch thủ tục. Đội ngũ cán bộ, công chức gồm 5 người được bố trí làm việc tại phòng một cửa có trình độ chuyên môn phù hợp để tiếp nhận, phân loại chuyển đến bộ phận chuyên môn cần giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả có tác phong làm việc nhiệt tình, chu đáo, văn hóa giao tiếp gần gũi, cởi mở với tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Đồng chí Phó chủ tịch UBND xã Đinh Vĩnh Ninh làm việc tại bộ phận một cửa giám sát và trực tiếp thực hiện công việc hàng ngày. 

Thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, xã đã trang bị 15 máy tính cho các bộ phận chuyên môn ; sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong xử lý công việc; 100% các văn bản của đơn vị được thực hiện qua hệ thống phần mềm. Năm 2021, UBND xã  đã tăng cường sử dụng chữ ký số đối với số văn đi được trao đổi trên phần mềm quản lý văn bản điều hành với 268 văn bản, chiếm tỷ lệ gần 80%. Trong năm, xã đã tiếp nhận 2.202 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, ngay trong những tháng đầu năm 2022, xã Ngọc Long tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính. UBND xã đã xây dựng và triển khai các văn bản chỉ đạo; đồng thời tăng cường đổi mới, sáng tạo, đưa công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng của xã Ngọc Long toàn diện, hiệu quả. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tâm Văn hóa & Truyền thanh huyện

Tin mới nhất

Huyện nhà đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số(30/09/2022 2:16 CH)

Xã Thanh Long : Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/07/2022 2:22 CH)

Việt Cường nỗ lực nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân(04/07/2022 10:10 SA)

Huyện Yên Mỹ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (08/06/2022 8:44 SA)

Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ cương , kỷ luật hành chính(15/12/2021 9:22 SA)

Huyện nhà: Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/09/2021 8:47 SA)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục(08/09/2021 8:51 SA)

Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ nâng cao cải cách hành chính(19/08/2021 8:58 SA)

°
1037 người đang online