Huyện nhà đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

Đăng ngày 30 - 09 - 2022
100%

Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành thủ tục hành chính, thời gian qua, huyện nhà đã đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Qua đó đã góp phần tăng năng suất và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Để thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, 100% cán bộ, công chức làm việc tại các phòng, ban của huyện đã được trang bị máy tính được kết nối mạng Internet. Có 3 máy quét để phục vụ scan văn bản, tài liệu. UBND huyện thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường sử dụng các phần mềm đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu. Tỷ lệ máy tính được cài đặt phần mềm Bkav đạt 90%. Các trang thiết bị, máy móc phục vụ họp trực tuyến được trang bị đầy đủ, đảm bảo phục vụ các cuộc họp tại điểm cầu của huyện do Trung ương, do tỉnh chủ trì. Việc triển khai họp trực tuyến tới UBND các xã, thị trấn chủ yếu vẫn dùng máy tính xách tay.

Thời gian qua, huyện nhà đã đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng, dịch vụ nội bộ trong xử lý công việc của cơ quan, đơn vị. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và 85% cán bộ, công chức cấp xã đã được cấp hộp thư điện tử công vụ, để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cá nhân khi gửi, nhận dữ liệu qua mạng. 100% cán bộ, công chức của UBND huyện có sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành. Từ đầu năm đến nay, số văn bản được cập nhật trên phần mềm đạt 100% cả đối với văn bản đến và văn bản đi. Phần lớn các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đối với cấp xã, các văn bản trả lời, báo cáo với tính, các sở, ngành đều được gửi và nhân qua phần mềm quản lý văn bản.

Cùng với việc sử dụng các phần mềm quản lý văn bản, huyện cũng đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số. Hiện tại có 98% văn bản đi được ứng dụng chứng thư số của UBND huyện. Bên cạnh đó, huyện đang triển khai thí điểm sử dụng, trao đổi văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng của lãnh đạo UBND huyện nhằm đảm bảo cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo trong công việc được kịp thời, nhanh chóng nhất.

Việc ứng dụng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cải tiến môi trường và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng hiện đại. Qua đó góp phần tăng năng suất và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thông qua việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin kết hợp với việc thực thi các giải pháp về xây dựng môi trường chính sách, tài chính, xây dựng nguồn lực, các giải pháp về công tác tổ chức, cách thức triển khai, công tác tuyên truyền phổ biến…đã tạo nền tảng cho xây dựng mô hình chính quyền điện tử huyện.

Tin mới nhất

Xã Thanh Long : Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/07/2022 2:22 CH)

Việt Cường nỗ lực nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân(04/07/2022 10:10 SA)

Xã Ngọc Long đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(29/06/2022 10:12 SA)

Huyện Yên Mỹ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (08/06/2022 8:44 SA)

Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ cương , kỷ luật hành chính(15/12/2021 9:22 SA)

Huyện nhà: Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/09/2021 8:47 SA)

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục(08/09/2021 8:51 SA)

Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ nâng cao cải cách hành chính(19/08/2021 8:58 SA)

°
181 người đang online