Xã Thanh Long : Tăng cường công tác cải cách hành chính

Đăng ngày 15 - 07 - 2022
100%

          Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Đảng ủy, UBND xã Thanh Long đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2022, UBND xã đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính. Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34 và nghị định số 71 của Chính phủ.  UBND xã Thanh Long  đã duy trì thực hiện nghiêm hoạt động theo cơ chế một cửa tại UBND xã, từng bước cải cách thủ tục hành chính. 6 tháng đầu năm 2022, xã đã tiếp nhận 2.375 thủ tục hành chính UBND xã đã triển khai thực hiện đảm bảo thời gian, không để văn bản thực thi chậm  trễ, kéo dài, đồng thời đã ban hành 499 văn bản trong đó có 317 quyết định, 65 báo cáo, 42 tờ trình... Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đảm bảo không để xảy ra tồn đọng.

Việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các tổ chức đến giao dịch thuận lợi, cũng như làm tốt công tác quản lý Nhà nước tại địa phương. Qua đó tạo niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Huyện nhà đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số(30/09/2022 2:16 CH)

  Việt Cường nỗ lực nâng cao chất lượng cải cách hành chính phục vụ nhân dân(04/07/2022 10:10 SA)

  Xã Ngọc Long đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(29/06/2022 10:12 SA)

  Huyện Yên Mỹ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (08/06/2022 8:44 SA)

  Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, thực hiện nghiêm kỷ cương , kỷ luật hành chính(15/12/2021 9:22 SA)

  Huyện nhà: Tăng cường công tác cải cách hành chính(15/09/2021 8:47 SA)

  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng giáo dục(08/09/2021 8:51 SA)

  Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ nâng cao cải cách hành chính(19/08/2021 8:58 SA)

  °
  692 người đang online