Đảng bộ xã Hoàn Long Dấu ấn nửa đầu nhiệm kỳ

Đăng ngày 04 - 10 - 2023
100%

Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoàn Long đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ của tập thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Đảng bộ xã Hoàn Long hiện có 9 chi bộ với trên 300 đảng viên. Với phương châm: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, những năm qua, Đảng ủy xã Hoàn Long tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tăng cường phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng Đảng được Ban chấp hành Đảng bộ xã tăng cường lãnh đạo trên cả ba lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý và rèn luyện đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, kỷ luật và năng lực thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Đảng bộ luôn tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, đổi mới công tác tuyên truyền; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và tổ chức thảo luận dân chủ để cán bộ, đảng viên được trao đổi, hiểu sâu, đề xuất ý kiến và vận dụng hiệu quả vào thực tế cơ sở. Cán bộ, đảng viên chủ động gương mẫu đi đầu phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực..., tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong đó, đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã đã quan tâm hướng dẫn, tập huấn cho các Ban chi ủy về nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ cơ sở. Phân công đảng viên chi bộ cơ quan về dự sinh hoạt chi bộ thôn để nắm bắt tình hình, báo cáo để BTV Đảng ủy xã có những chỉ đạo kịp thời. 

Đối với công tác quản lý đảng viên, Đảng ủy xã triển khai làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ luôn đảm bảo tiêu chí về độ tuổi, cơ cấu, có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy xã đã quan tâm bồi dưỡng, kết nạp được 17 đảng viên mới. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những đơn vị, cơ sở, những việc được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm, có dấu hiệu vi phạm về chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, sinh hoạt Đảng, quan liêu, thiếu trách nhiệm; chú trọng giám sát đảng viên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt về năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. 

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Hằng năm, Đảng bộ xã đều ban hành nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chỉ đạo UBND làm tốt công tác huy động nguồn lực, quan tâm xây dựng hạ tầng cơ sở, đường giao thông nông thôn, thiết chế văn hóa, hạ tầng giáo dục… 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, tốc độ phát triển kinh tế bình quân hàng năm ở Hoàn Long luôn đạt trên 10%, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 350 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia 100%... Trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, từ đầu nhiệm kỳ, xã Hoàn Long đã huy động được trên 40 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao và đã đạt NTM nâng cao vào năm 2022, đang phấn đấu hoàn thành NTM kiểu mẫu. 

Phát huy kết quả đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân xã Hoàn Long  tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tập trung huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu; củng cố quốc phòng, an ninh vững mạnh, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đã đề ra.

Tin mới nhất

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực...(20/11/2023 2:21 CH)

QĐ thu hồi đất thực hiện dự án Tái định cư đường Vành đai 4- Vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận...(17/11/2023 2:22 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(17/11/2023 2:19 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(17/11/2023 2:18 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(15/11/2023 2:17 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(15/11/2023 2:14 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.(02/11/2023 3:48 CH)

QĐ thu hồi đất + phê duyệt + chấp thuận phương án thực hiện dự án ĐTXD và kinh doanh KCHT Khu...(27/10/2023 2:29 CH)

°
309 người đang online