Đảng bộ xã Liêu Xá xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với phát triển kinh tế xã hội

Đăng ngày 04 - 10 - 2023
100%

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Liêu Xá xác định cần phải chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể.

Xác định chi bộ là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng được Đảng bộ xã Liêu Xá tập trung triển khai thực hiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua, Đảng bộ xã đã chú trọng phân công các đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn để kịp thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Với cách làm trên, đến nay, việc sinh hoạt của các chi bộ dần đi vào nền nếp, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt gần 90%. Các chi bộ cũng thường xuyên tổ chức được các nội dung sinh hoạt theo chuyên đề gắn với các vấn đề  tại địa phương như: xây dựng nông thôn mới nâng cao, an ninh trật tự, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm... 

Đảng bộ xã Liêu Xá có 337 đ/c đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ. Những năm qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng được ban chấp hành đảng bộ xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ xã đã thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền và tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị các cấp gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của đảng bộ cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đảng bộ đẩy mạnh thực hiện, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được cấp ủy Đảng quan tâm. Đảng ủy triển khai Chương trình tiếp tục, củng cố, xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh giai đoạn 2021-2025 và Đề án tiếp tục củng cố, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh giai đoạn 2021-2025.Quy trình công tác cán bộ đảm bảo khách quan, công tâm, minh bạch. Cán bộ đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn cán bộ theo quy định. Kiện toàn 01 đồng chí quy hoạch chức danh Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. BCH Đảng ủy tập chung lãnh đạo Chỉ đạo thành công Đại hội Hội hội Nông dân xã Nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đại hội công đoàn xã nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 Việc không ngừng tự xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới phương thức lãnh đạo và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân cũng là những nội dung được các cấp ủy chi bộ trong toàn đảng bộ xã chú trọng thực hiện từ đó đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một tăng lên, diện mạo nông thôn  ngày một khởi sắc.Tổng giá trị sản xuất hàng năm ước đạt trên 908 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 80 triệu đồng/người/năm. Trong năm 2022, xã đã xây dựng xong tường THCS xã 3 tầng 15 phòng học và tuyến đường kè hồ sông Thượng, 2 tuyến đường ra đồng thôn Thượng và thôn Liêu Trung...

Qua phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm, phần lớn số tổ chức cơ sở đảng của đảng bộ xã đều đạt trong sạch, vững mạnh; tỷ lệ đảng viên vi phạm khuyết điểm phải thi hành kỷ luật giảm qua các năm.
Nhiều năm liền, Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Thời gian tới, Đảng bộ xã Liêu Xá tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên,  tập trung lãnh đạo Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV; Chương trình đầu tư xây dựng để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

Với quyết tâm chính trị cao, tin rằng, Đảng ủy xã Liêu Xá sẽ thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần triển khai có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra. 

Tin mới nhất

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực...(20/11/2023 2:21 CH)

QĐ thu hồi đất thực hiện dự án Tái định cư đường Vành đai 4- Vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận...(17/11/2023 2:22 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(17/11/2023 2:19 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(17/11/2023 2:18 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(15/11/2023 2:17 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(15/11/2023 2:14 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.(02/11/2023 3:48 CH)

QĐ thu hồi đất + phê duyệt + chấp thuận phương án thực hiện dự án ĐTXD và kinh doanh KCHT Khu...(27/10/2023 2:29 CH)

°
243 người đang online