Xã Ngọc Long đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đăng ngày 04 - 10 - 2023
100%

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Long đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đạt được là tiền đề, động lực để xã Ngọc Long tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra trong cả nhiệm kỳ. 

Đảng bộ xã Ngọc Long hiện có 8 chi bộ với tổng số 238 đảng viên, trong đó có 4 thi bộ thôn, 4 chi bộ chuyên môn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như duy trì mức tăng trưởng kinh tế hàng năm 12,8%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, chuyển dịch kinh tế theo hướng tích cực tăng tỷ trọng các ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng…

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, trở thành hiện thực, ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã chỉ đạo triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết một cách nghiêm túc. Đảng bộ xã đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghị quyết thông qua các chương trình hành động và đề án cụ thể. Sau khi được quán triệt nghị quyết của Đảng bộ, các chi bộ, ngành đoàn thể đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cấp mình và tình hình thực tế ở cơ sở, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch và phát động các phong trào thi đua trong toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Chi bộ thôn Đông Phòng được Đảng bộ xã Ngọc Long đánh giá là một trong những chi bộ nghiêm túc thực hiện về việc triển khai nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống. Chi bộ hiện có 29 đảng viên tham gia sinh hoạt. Định kỳ vào ngày 04 hàng tháng, Ban chi ủy họp kiểm điểm, đánh giá việc triển khai nghị quyết của Đảng các cấp và nghị quyết của chi bộ. Ngay sau cuộc họp của ban chi ủy, trong buổi sinh hoạt chi bộ vào ngày 05, chi ủy sẽ phổ biến nội dung đến các các đảng viên để đảng viên tuyên truyền, vận động người dân trong thôn cùng thực hiện.

Cũng như chi bộ thôn Đông Phòng, chi bộ thôn Dịch Trì đặc biệt quan tâm đến việc quán triệt, học tập, triển khai nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống. Nhờ vậy, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, chi bộ đã đạt được những kết quả nổi bật, nghị quyết của Đảng bộ các cấp, đặc biệt nhiều nghị quyết của của Đảng bộ xã Ngọc Long khóa XXII, của chi bộ thôn Dịch Trì đã được hiện thực hóa, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Hàng năm, chi bộ đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nghị quyết của Đảng các cấp được hiện thực hóa đã góp phần thay đổi diện mạo của thôn, kinh tế ngày càng phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1 %, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. 

Không chỉ riêng chi bộ thôn Đông Phòng, Dịch Trì tích cực đưa nghị quyết của Đảng các cấp vào cuộc sống, 6 chi bộ còn lại thuộc Đảng bộ xã Ngọc Long cũng đạt được những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nghị quyết của Đảng. Trong mỗi chi bộ, việc quán triệt, triển khai, học tập các nghị quyết luôn diễn ra thường xuyên, nghiêm túc. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nắm rõ và nêu gương thực hiện.

Từ việc quyết tâm, đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự nỗ lực, đồng thuận của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, xã Ngọc Long bước đầu đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng của nghị quyết Đại hội  Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

Tổng giá trị sản xuất 3 năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 1.629  tỷ đồng, riêng trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 380 tỷ đồng; kinh tế luôn duy trì mức tăng trưởng bình quân 12,9 %, vượt chỉ tiêu của Đại hội đề ra 12,8%; cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực, hiện nay nông nghiệp chiếm 11%, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 60,35%, thương mại dịch vụ 28,65%; tỷ lệ hộ nghèo đến nay giám còn 0,56% vượt kế hoạch đề ra đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; tiếp tục giữ vững ổn định về an ninh trật tự; thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương; 3 trường học đều đạt trường chuẩn quốc gia. Trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ và chính quyền luôn được huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cũng được xã Ngọc Long thực hiện đạt kết quả cao. Đến nay, trên địa bàn xã có khu dân cư thôn Ngọc Tỉnh hoàn thành xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và đang tiếp tục xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đối với thôn Đông Phòng trong năm 2023. 

Phát huy những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ngọc Long tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đảm bảo quốc phòng, an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; xây dựng xã Ngọc Long ngày càng giàu đẹp văn minh.

Tin mới nhất

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực...(20/11/2023 2:21 CH)

QĐ thu hồi đất thực hiện dự án Tái định cư đường Vành đai 4- Vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận...(17/11/2023 2:22 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(17/11/2023 2:19 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(17/11/2023 2:18 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(15/11/2023 2:17 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(15/11/2023 2:14 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù.(02/11/2023 3:48 CH)

QĐ thu hồi đất + phê duyệt + chấp thuận phương án thực hiện dự án ĐTXD và kinh doanh KCHT Khu...(27/10/2023 2:29 CH)

°
267 người đang online