QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại xã Ngọc Long để GPMB thực hiện Dự án xây dựng đường nối từ đường QH số 4 đến ĐH.34 kéo dài

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
100%

Nội dung

Tin mới nhất

QĐ thu hồi đất thực hiện dự án Tái định cư đường Vành đai 4- Vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận...(17/11/2023 2:22 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(17/11/2023 2:19 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(15/11/2023 2:17 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(15/11/2023 2:14 CH)

QĐ thu hồi đất + phê duyệt + chấp thuận phương án thực hiện dự án ĐTXD và kinh doanh KCHT Khu...(27/10/2023 2:29 CH)

KH tổ chức thực hiện thu hồi đất thực hiện dự án ĐTXD Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ(27/10/2023 2:23 CH)

KH Tổ chức thực hiện việc thu hồi đất dự án ĐTXD Khu nhà ở thương mại 319(27/10/2023 9:14 SA)

Thông báo tổ chức đấu giá lựa chọn theo thông báo số 3248/TB-UBND ngày 17/10/2023 của UBND Huyện...(25/10/2023 9:03 SA)

°
136 người đang online