QĐ thu hồi đất + phê duyệt + chấp thuận phương án thực hiện dự án ĐTXD và kinh doanh KCHT Khu công nghiệp số 3 xã Lý Thường Kiệt ( địa phận Tân Việt xâm canh)

Đăng ngày 27 - 10 - 2023
100%

Tin mới nhất

QĐ thu hồi đất thực hiện dự án Tái định cư đường Vành đai 4- Vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận...(17/11/2023 2:22 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(17/11/2023 2:19 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(17/11/2023 2:18 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(15/11/2023 2:17 CH)

QĐ phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi...(15/11/2023 2:14 CH)

KH tổ chức thực hiện thu hồi đất thực hiện dự án ĐTXD Khu nhà ở thông minh Yên Mỹ(27/10/2023 2:23 CH)

KH Tổ chức thực hiện việc thu hồi đất dự án ĐTXD Khu nhà ở thương mại 319(27/10/2023 9:14 SA)

Thông báo tổ chức đấu giá lựa chọn theo thông báo số 3248/TB-UBND ngày 17/10/2023 của UBND Huyện...(25/10/2023 9:03 SA)

°
177 người đang online