Hiệu quả hoạt động ủy thác giữa NHCSXH huyện Yên Mỹ với các tổ chức chính trị - xã hội

Đăng ngày 15 - 08 - 2023
100%

       Trong những tháng đầu năm 2023, Hoạt động ủy thác giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Yên Mỹ tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

        Thời gian qua, thực hiện chương trình ký kết liên tịch giữa Hội LHPN các cấp với NHCSXH huyện quản lý nguồn vốn ở 17 xã, thị trấn đã đạt được những thành quả quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Theo đó, tính đến hết 31/7/2023, Hội Phụ nữ huyện quản lý 136 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 5 nghìn hộ vay vốn; tổng dư nợ đến 31/7/2023 đạt gần 200 tỉ đồng, chiếm trên 50% tổng dư nợ ủy thác, tăng 14,3 tỉ đồng so với đầu năm; dư nợ bình quân trên một hộ trên trên 42 triệu đồng; số tổ viên gửi tiết kiệm thường xuyên hàng tháng đạt 99,9%, thu lãi đạt trên 99,99%. Qua đánh giá, xếp loại, hầu hết các tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Phụ nữ các xã, thị trấn quản lý đều xếp loại tốt. Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện thời gian qua đã và đang phát huy được hiệu quả tích cực, tạo đòn bẩy cho hội viên phụ nữ, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, góp phần giảm tỷ lệ hộ thoát nghèo trong hội viên phụ nữ 

       Cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông Dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt việc ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm đưa đồng vốn ưu đãi đến tận tay người vay, giúp nhiều hộ nghèo có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Để thực hiện tốt chương trình ủy thác cho vay, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện luôn bám sát nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp, chỉ đạo các cấp hội cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn trực thuộc Hội quản lý thực hiện đúng chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước, của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Hội cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của các Chi hội ở cơ sở. Đến 31/7/2023, tổng dư nợ ủy thác vốn vay NHCSXH của Hội Nông Dân huyện trên 134 tỷ đồng , với trên 3 nghìn hộ gia đình đang vay vốn thông qua 99 tổ Tiết kiệm vay vốn. Cùng với việc giúp hội viên nông dân vay vốn, Hội nông dân các cấp còn tích cực tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn, giúp họ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

       Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã triển khai ký Văn bản liên tịch với 4 tổ chức chính trị-xã hội của huyện. Có 100% tổ chức cơ sở cấp xã, thị trấn thực hiện hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, quản lý 269 tổ Tiết kiệm và vay vốn. Tính đến 31/7/2023, tổng dư nợ cho vay ủy thác là 359,5 tỷ đồng với trên 8 nghìn hộ còn dư nợ. Trong đó dư nợ ủy thác chiếm tỷ lệ 99,5% trong tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tăng 28,7 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó: Hội Nông dân quản lý 134,7  tỷ đồng với trên 3 nghìn nghìn hộ dư nợ; Hội Phụ nữ quản lý 199 tỷ đồng với gần 5 nghìn hộ dư nợ; Hội Cựu chiến binh quản lý 18,5 tỷ đồng với gần 500 hộ dư nợ và Đoàn Thanh niên quản lý 7,3 tỷ đồng với trên 200 hộ dư nợ. Nguồn vốn cho vay ủy thác được các cấp tổ chức CT-XH phối hợp với các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm để lồng ghép, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đến các hội viên, đảm bảo giúp hội viên sử dụng đồng vốn đúng mục đích và phát huy tốt hiệu quả. Từ việc phối hợp lồng ghép đó, các hội viên đã sử dụng nguồn vốn vay kịp thời và có hiệu quả, chấp hành tốt các nghĩa vụ như trả nợ, trả lãi đúng hạn cho nhà nước. Chất lượng hoạt động tín dụng ủy thác được các cấp tổ chức CT-XH phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để nâng cao, đến nay nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,034%/tổng dư nợ.

       Công tác thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm, thu nợ và cho vay được thực hiện vào ngày cố đinh hàng tháng, các chính sách tính dụng ưu đãi được công khai tại điểm giao dịch các xã, thị trấn, có sự chứng kiến của tổ chức CT-XH cấp xã, thị trấn và tổ trưởng các Tổ tiết kiệm vay vốn; tạo ra tính minh bạch, dân chủ nguồn vốn chính sách.

      Nguồn vốn tín dụng chính sách được ủy thác thông qua các tổ chức Chính trị - xã hội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, qua đó tạo sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân, hạn chế tín dụng đen và góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Cùng đó tổ chức CT-XH các cấp đã có điều kiện thường xuyên gần gũi đến các hội viên của mình, góp phần thường xuyên củng cố hệ thống chính trị của tổ chức mình tại cơ sở, thực sự là cầu nối để góp phần hỗ trợ chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến tận tay hội viên, giúp họ tiếp cận thuận lợi nhất nguồn vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên quê hương của mình.

Tin mới nhất

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia lựa chọn theo Thông báo số...(22/08/2023 1:20 CH)

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN YÊN MỸ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CHO VAY HỌC SINH SINH...(20/07/2023 2:50 CH)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Yên Mỹ(12/07/2023 1:56 CH)

Đảm bảo an sinh từ chương trình cho vay Nhà ở xã hội ở Yên Mỹ.(18/05/2023 3:17 CH)

Ngân hàng CSXH huyện Yên Mỹ thực hiện triển khai dịch vụ Mobibanking (VBSP SMART BANKING).(14/03/2023 1:38 CH)

NGÂN HÀNG CSXH: Hiệu quả từ chương trình cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.(17/12/2022 9:26 SA)

NGÂN HÀNG CSXH: Tin vui với Học sinh sinh viên vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.(17/11/2022 2:13 CH)

Thông báo: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đăng ký tham gia lựa chọn theo thông báo số...(30/09/2022 2:08 CH)

°
442 người đang online