Kỳ họp thứ 4 - HĐND thành huyện Yên Mỹ khóa XVIII

Trong hai ngày 28 - 29/7/2012, tại Nhà văn hóa huyện Yên Mỹ, HĐND huyện Yên Mỹ khóa XVIII đã long trọng tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

       Trong hai ngày 28 - 29/7/2012, tại Nhà văn hóa huyện Yên Mỹ, HĐND huyện Yên Mỹ khóa XVIII đãlong trọng tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Tới dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Tỉnh ủy viên, Phó ban tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ và các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy. 

     Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện được nghe Đơn của ông Ngô Xuân Thái xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện; Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Ngô Xuân Thái; lấy biểu quyết, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Ngô Xuân Thái đã chuyển công tác ra ngoài địa bàn huyện. Thông qua Tờ trình của của HĐND huyện về việc giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Luyện Ngọc Sinh - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện và tiến hành bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Yên Mỹ khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016; kết quả, ông Luyện Ngọc Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII. 

      Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự đã nghe các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo của UBND huyện về kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2012; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2011; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba - HĐND huyện khóa XVIII; báo cáo tình hình chấp hành pháp luật và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm của Viện kiểm sát nhân dân huyện; báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm của Tòa án nhân dân thành huyện; báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong 6 tháng đầu năm; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe:Tờ trình của HĐND huyện về việc ban hành Quy chê hoạt động của HĐND huyện Yên Mỹ, khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016; Tờ trình của UBND huyện về điều chỉnh danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.

      Kỳ họp đã nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012. Báo cáo nêu rõ, bước vào thực hiện kế hoạch năm 2012, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch bệnh luôn có nguy cơ bùng phát; giá cả thị trường, lãi suất tín dụng những tháng đầu năm vẫn ở mức cao, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao làm hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp giảm sút, việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm, thu ngân sách trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn trên đã tác động trực tiếp đến phát triển và tăng trưởng kinh tế của huyện những nhiệm: Tổng GDP ước đạt 1.968,77 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 15,99%; cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - Công nghiệp xây dựng - Thương mại dịch vụ: 19,83% - 43,91% - 36,26% (cùng kỳ năm 2011: 20,24% - 45,33% - 34,43% GDP bình quân đầu người đạt 14,27 triệu đồng (cùng kỳ năm 2011: 11,9 triệu đồng); Thu ngân sách ước đạt 34,57 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2011: 49,38 tỷ đồng).  sản xuất nông nghiệp phát triển thuận lợi, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 179,91 tỷ đồng (giá cố định), tăng 0,14% so với cùng kỳ năm 2011; năng suất lúa bình quân 66,8 tạ/ha; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 1.482,08 tỷ đồng (giá cố định). 

     Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2012 kỳ họp cũng đã thảo luận và đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và triển khai tổ chức thực hiện các chương trình đề án được phê duyệt; tập trung hoàn thiện các công trình trọng điểm trên địa bàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, tăng việc làm cho lao động và giảm hộ nghèo; chăm lo phát triển văn hoá gắn với xây dựng nếp sống văn minh…

Văn phòng HĐND-UBND huyện