HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

Đ/c Nguyễn Văn Đoan

Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện

 

Đ/c Nguyễn Tiến Vui- Ủy viên Ban thường vụ

Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện

 

Đ/c Trần Đình Núi

Phó chủ tịch HĐND huyện

 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

BAN KINH TẾ

Đ/c Nguyễn Văn Tân

Chủ nhiệm Ủy  ban kiểm tra Huyện ủy

Trưởng Ban kinh tế HĐND huyện

             Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – Phó Ban Kinh tế HĐND huyện

 

BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tặng

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

Đ/c Vũ Thị Hiên – Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

Văn phòng HĐND-UBND