KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN YÊN MỸ

          Thực hiện chương trình công tác kiểm sát năm 2018 của VKSND huyện Yên Mỹ, nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật trong việc đưa các Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật ra thi hành;  đảm bảo quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và của công dân. Ngày 10/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ, do đồng chí Hà Thị Mai Thành – Phó viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành triển khai cuộc kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ.

        Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Nhung - Kiểm sát viên, đã công bố Quyết định số 02/QĐ-VKS-YM ngày 02/10/2018 và Kế hoạch số 02/KH-VKS-YM ngày 02/10/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ. Theo đó, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/9/2018. Nội dung kiểm sát bao gồm kiểm sát những việc thi hành án đã thi hành xong đưa vào lưu trữ; việc kê biên, thẩm định giá tài sản;…

     

          Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Mai Thành phát biểu ý kiến và đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ phối hợp rà soát, sắp xếp và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu thi hành án nhằm tạo điều kiện cho Đoàn kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại diện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mỹ báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/9/2018, đồng thời quán triệt toàn thể cán bộ, Chấp hành viên, kế toán cũng như các bộ phận có liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và tích cực phối hợp với Đoàn kiểm sát trong thời gian Đoàn làm việc tại đơn vị.

     

       

Hoàng Trang - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ