Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 và danh sách dự kiến người trúng tuyển công chức cấp xã tại kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

Ủy ban nhân dân huyệnThông báo kết quả thi tuyển vòng 2 và danh sách dự kiến người trúng tuyển công chức cấp xã tại kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2021

Nội dung Thông báo

UBND huyện Yên Mỹ