CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN TẶNG THIẾT BỊ Y TẾ CHO XÃ THANH LONG VÀ TRUNG HÒA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN TẶNG THIẾT BỊ Y TẾ CHO XÃ THANH LONG VÀ TRUNG HÒA

Mới đây công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đại An, khu công nghiệp Yên Mỹ II, thị trấn Yên Mỹ đã tổ chức trao hỗ trợ 2 xã Thanh Long và Trung Hòa số vật tư y tế gồm 8 giường y tế và 8 tủ đầu giường phục vụ cho ngành y tế trị giá khoảng 50 triệu đồng là sản phẩm của công ty Đại An sản xuất.

          Đại diện lãnh đạo xã Thanh Long tiếp nhận hộ trợ từ công ty TNHH Đại An

Phát biểu tại điểm tiếp nhận, đại diện lãnh đạo địa phương hai xã Thanh Long và Trung Hòa đã cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ thiết bị vật tư y tế của công ty TNHH Đại An đối với địa phương, tiếp đó các xã đã chuyển giao cho 2 trạm y tế xã số thiết bị này, phục vụ trực tiếp công tác khám, chữa bệnh, nhất là trong thời điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Đặng Tuấn Đạt ( ĐTT Yên Mỹ)

Đặng Tuấn Đạt - Đài truyền thanh Yên Mỹ